Óxido de grafeno

AV-GOX-70

av-GOX-70

Tamaño lateral (LD50): 70 μm
Espesor promedio: 1-2 nm
Contenido en oxígeno (XPS): 30%
BET: aprox. 400 m2/g
Número medio de capas 1-2

óxido de grafeno

av-GOX-40

Tamaño lateral (LD50): 40 μm
Espesor promedio: 1-2 nm
Contenido en oxígeno (XPS): 30%
BET: aprox. 400 m2/g
Número medio de capas 1-2

Grafeno Pristine

Óxido de grafeno altamente reducido

Óxido de grafeno

Grafeno parcialmente reducido

Grafeno/nanoplatelets de grafito