Phụ gia chống tĩnh điện/ESD cho TPU

Trong những năm qua, sự bùng nổ việc sử dụng TPU tạo ra vô số loại nhựa nhiệt dẻo với các đặc điểm hoàn toàn khác nhau được tìm thấy với tên TPU này.

Với sự phổ biến và sự đa dạng của TPU trên thị trường, avanzare đã phát triển nhiều loại phụ gia ở nhiều dạng khác nhau để đáp ứng từng yêu cầu của thị trường.

TPUFormatDosageUseImpact price
avanSTATIC TPU (L)-Liquid0.5-4 %Transparent TPU$
avanSTATIC TPU MBPolyesterMB4-10 %Extrusion, injection$
avanSTATIC TPU.2 MBNBR/TPU
Polyester
MB4-10 %Extrusion, injection$
avanSTATIC TPU 77LMBPolyesterMB5-15 %Film, extrusion, injection$ $ $
avanSTATIC TPU-B255-Solid7-14Extrusion, injection$
avanNATUR TPU STAT (FC)TPU
(polyester) …
MB10-25EU-USA
Food grade
$ $ $

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho cao su

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho EVA

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho TPU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PVC

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Polyolefins

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Latex

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Thermoset