Phụ gia chống tĩnh điện/ESD cho PVC

Sự đa dạng của các loại nhựa nhiệt dẻo hiện nay và các loại vật liệu mới các nhóm mới được nghiên cứu phát triển từng ngày, Avanzare luôn phát triển các phụ gia mới để phù hợp với nhu cầu của mỗi khách hàng.

Chúng tôi sản xuất các phụ gia này phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra của khách hàng, tăng số lượng sản phẩm trong danh mục và hiệu suất trong mọi lĩnh vực.

Các sản phẩm cho các ứng dụng công nghiệp như trong bảng dưới đây.

MaterialFormatDosage Range (1)Impact price
avanNATUR NylonstatPA6Liquid3-7$
avanNATUR Nylonstat 5-MBPA6MB6-15$ $ $
avanSTATIC PVC A-033PVCSolid3-6$ $
avanSTATIC PVC A-03PVCSolid3-6$
avanION 11PlastisolLiquid1-4$
avanSTATIC PVC B-255PVCSolid3-8$ $
avanSTATIC 1050PVC or PVC/NBRLiquid1-5$

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho cao su

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho EVA

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho TPU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PVC

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Polyolefins

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Latex

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Thermoset