Phụ gia chống tĩnh điện/ESD cho PU

Polyurethane là một vật liệu được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp ứng dụng cả dạng cứng và xốp. Mật độ sản phẩm cuối cũng như loại polyol đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống cần đặc tính chống tĩnh điện.

avanzare đã phát triển đa dạng sản phẩm, tùy theo ứng dụng và cấu trúc foam, có thể được sử dụng làm tác nhân chống tĩnh điện chính và duy nhất hoặc có thể sử dụng với các sản phẩm khác trên thị trường.

Đối với các ứng dụng polyester, avanzare đã thực nghiệm và đánh giá các sản phẩm của mình chống lại sự thủy phân của chính polyester polyurethane, không có bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm.

PUFormatDosage Range (1)OH-Value (mg KOH/g)Max dosage without adjust (1)Impact price
avanION-35Ester/etherLiquid0.5-410502.5$
avanION-39Ester/etherLiquid0.5-57903.75$
avanION-5Ester/etherLiquid1-7-5$
avanION-13Ester/etherLiquid1-7-5$ $
avanION-510Ester/etherLiquid1-7-5$ $ $

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho cao su

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho EVA

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho TPU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PVC

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Polyolefins

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Latex

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Thermoset