Phụ gia chống tĩnh điện cho Polyolefins

avanDISS là dòng sản phẩm dạng Master Batch (MB) cao phân tử dựa trên nền resin polyester, có khả năng tạo ra khả năng chống tĩnh điện lâu dài và thích hợp các sản phẩm có màu.

Khả năng chống tĩnh điện lâu dài được tạo ra nhờ tạo ra các mạng lưới thẩm thấu của các polymer thứ ba bên trong polymer được xử lý. Avanzare nghiên cứu và sản xuất dòng sản phẩm avanDISS, có dạng MB đặc biệt để tạo ra cấu trúc ba chiều trong polymer cơ bản.

Additive forFormatDosage Range (%)Impact price
avanDISS-232HIPS, PSMB10-22$
avanDISS-378General use, PP, PE, ABS, POM, PET, etc.MB10-20$ $ $
avanDISS-450PE-PP (food contact)MB10-22$ $
Antistatic /ESD additives for rubber

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho cao su

Antistatic /ESD additives for EVA

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho EVA

Antistatic /ESD additives for TPU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho TPU

Antistatic /ESD additives for PU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PU

Antistatic /ESD additives for PVC

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PVC

Antistatic additives for polyolefins

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Polyolefins

Antistatic additives for Latex

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Latex

additives

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Thermoset