Phụ gia chống tĩnh điện cho Latex

Găng tay cao su chuyên dụng được sử dụng tại các bệnh viện và trung tâm y tế. Ngoài ra việc sản xuất các thiết bị điện tử ngày càng tăng và găng tay cao su cũng ngày càng được sử dụng trong các phòng sạch được điều chỉnh theo yêu cầu cuối cùng của khách hàng.

avanzare đã phát triển một loạt các chất phụ gia, tùy thuộc vào việc sử dụng và nhu cầu cuối cùng của khách hàng, có thể chống tĩnh điện trong găng tay. Các phụ gia được phát triển theo ứng dụng cuối cùng của găng tay sử dụng một lần hoặc nhiều lần, tùy theo loại cao su như NBR, SBR,…

Type of rubberFormatDosage phrCharacteristicUsesImpact price
avanSTATIC 75 BSBR, NRSolid2-6Full gloveMultipurpose$
avanSTATIC NBR 535NBRLiquid2-6Full gloveMultipurpose$
avanSTATIC Glove 62NBRLiquid1-4SuperficialDisposable$ $
avanSTATIC Glove 300NBRLiquid1-4SuperficialDisposable$ $

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho cao su

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho EVA

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho TPU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PVC

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Polyolefins

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Latex

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Thermoset