Electrostatic dissipation

Antistatic /ESD additives for rubber

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho cao su

Antistatic /ESD additives for EVA

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho EVA

Antistatic /ESD additives for TPU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho TPU

Antistatic /ESD additives for PU

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PU

Antistatic /ESD additives for PVC

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho PVC

Antistatic additives for polyolefins

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Polyolefins

Antistatic additives for Latex

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Latex

additives

Phụ gia chống tĩnh điện/ ESD cho Thermoset

Các đặc điểm chính của các phụ gia chống tĩnh điện Avanzare

  • Khả năng tán/ xả tĩnh điện và ESD ổn định lâu dài

  • Ứng dụng cả trong các sản phẩm có màu và không màu
  • Liều lượng sử dụng thấp
  • Lợi về chi phí
  • Ít ảnh hưởng đến tính chất của nguyên liệu chính
  • Không di chuyển

  • Sản phẩm sẵn dưới dạng bột, lỏng, hạt MB tuỳ theo yêu cầu
  • Chứng nhận Food grade trong một số ứng dụng

Các chất phụ gia chống tĩnh điện/ESD của Avanzare truyền độ dẫn điện nhất định vào trong vật liệu chủ để chúng có thể giải phóng tĩnh điện một cách hiệu quả và có kiểm soát. Do đó, có thể ngăn ngừa các vấn đề do tĩnh điện và phóng tĩnh điện không kiểm soát được gây ra, chẳng hạn như điện giật, phá hủy mạch điện tử, tia lửa, trục trặc thiết bị , bám bụi, v.v.

Cơ chế tạo ra khả năng chống tĩnh điện

Sự gia tăng của độ dẫn điện theo thời gian

Nhiều khoảng của độ dẫn điện

Sản phẩm và các tác nhân được phát triển đặc biệt để đảm bảo tính tương thích với ma trận vật liệu chủ và theo khả năng được yêu cầu