avanTHERMAL CONDUCTIVE 440

avanTHERMAL CONDUCTIVE 440 là một chất phụ gia graphene đặc biệt, cung cấp khả năng dẫn nhiệt cho tất cả các loại vật liệu và lớp phủ. Kích thước và đặc tính đặc biệt của nó tạo ra một vật liệu dễ dàng được tích hợp trong phần lớn matrix.

Composite được tạo ra có thể cải thiện khả năng truyền nhiệt gấp 10 – 20 lần so với vật liệu ban đầu.

NANOPLATELETS graphene này được thiết kế để trở thành một sản phẩm dễ dàng kiểm tra và đưa vào các ma trận khác nhau, graphen sẽ đóng vai trò như một mang xúc tác cho các phụ gia công nghiệp.

BLANK TREATED

T=0

T=1h. INTENSIVE USE

Multipurpose graphene

Graphene đa dụng

Thermally conductive graphene

Graphene dẫn nhiệt

Electrically conductive graphene

Graphene truyền dẫn điện

Flame retardant graphene

Graphene chậm cháy