avanGRP CONDUCTIVE

avanGRP CONDUCTIVE. Việc sử dụng graphene trong sản xuất vật liệu tổng hợp có độ dẫn điện cao là một trong những lĩnh vực ứng dụng phát triển nhất hiện nay.

avanzare đã phát triển một dòng sản phẩm graphene được thay đổi và điều chỉnh đặc biệt cho mỗi sản phẩm cuối.

Các ưu điểm chính của việc sử dụng vật liệu graphene so với các vật liệu carbon khác

  • Liều lượng sử dụng thấp
  • Ít tác động lên tính chảy dẻo của vật liệu
  • Dễ tích hợp
vật liệuDạngLiều lượngĐiện trởTác động giá
avanGRP CONDUCTIVEGeneral purposeSolid6-15< 0.1 mohm$ $
avanPLAT-2Filament in PA6Solid3%< 0.1 mohm$
ACPS High SolidResins (EVER, UPR)Wetted Powder2-6%KOHMS$ $
avanGRP MB-505General purposeMB in EVA10-40%KOHMS$
avanCONDUCTIVE 334Solvent base resinsWetted Powder2-6%KOHMS$
avanCONDUCTIVE 212Water base resinsWetted Powder2-6%KOHMS$

Liều lượng cần thiết để đạt được độ dẫn điện tốt phụ thuộc vào phương pháp phân tán và loại polymer được sử dụng. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn các thuộc tính cuối cùng của vật liệu.

Việc sử dụng với phần trăm cao hơn sẽ tạo ra sự gia tăng độ dẫn điện của vật liệu cuối.

Graphene đa dụng

Graphene dẫn nhiệt

Graphene truyền dẫn điện

Graphene chậm cháy