Generic multipurpose grade. avanGRP 40

avanGRP 40 đã được phát triển đặc biệt để tích hợp trong các loại Resin, nhựa và cao su, có khả năng tạo ra vật liệu tổng hợp với khả năng truyền nhiệt và điện tuyệt vời.

Sản phẩm này được cung cấp dưới dạng bột khô màu đen. Do kích thước, độ dày và đặc điểm của nó, avanGRP 40 có thể được tích hợp vào bất kỳ matrix nào, để cải thiện tính dẫn điện và nhiệt của vật liệu.

Tấm NANO graphene là một sản phẩm dễ dàng kiểm tra và đưa vào các matrix khác nhau, được sử dụng như một xúc tác graphene cho các phụ gia công nghiệp.

Lớp Graphene đặc biệt cho ứng dụng cơ bản.

Multipurpose graphene

Graphene đa dụng

Thermally conductive graphene

Graphene dẫn nhiệt

Electrically conductive graphene

Graphene truyền dẫn điện

Flame retardant graphene

Graphene chậm cháy