Chúng tôi sản xuất Graphene nhiều lớp, cho các ngành công nghiệp khác nhau và các ứng dụng rộng rãi

Các chất phụ gia graphene của Avanzare được biết đến bởi các đặc tính ưu việt là dẫn điện cao, dẫn nhiệt cao và tích hợp tốt trong matrix.

VẬT LIỆU GRAPHENE CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CHIA THÀNH NHÓM ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU:

Nhóm ứng dụng công nghiệp

Multipurpose graphene

Graphene đa dụng

Thermally conductive graphene

Graphene dẫn nhiệt

Electrically conductive graphene

Graphene truyền dẫn điện

Flame retardant graphene

Graphene chậm cháy

Các nhóm R&D

Để phục vụ mục đích R & D, chúng tôi cung cấp các loại graphene khác nhau và được thiết kế riêng theo yêu cầu

Các nhóm nghiên cứu được phân loại theo chức năng:

  • Kích thước ngang (cấu trúc XY)
  • Độ dày trung bình
  • Nồng độ Oxy

Ý nghĩa các con số trong tên sản phẩm (av-ABC)

  • A) Kích thước ngang (LD50)
  • B) Độ dày trung bình (nm)
  • C) Nồng độ Oxy

Pristine Graphene

Highly reduced Graphene oxide

Graphene oxide

Partially reduced Graphene oxide

Graphene/Graphite Nanoplatelets