water repellent additive

avanWATER

Phụ gia avanWATER tạo ra các lớp phủ kỵ nước và lipophobic.

avanWATER PAPER là một chất phụ gia đặc biệt để sử dụng làm lớp phủ trên giấy, bìa cứng và gỗ giúp bảo vệ hoàn toàn những vật liệu này chống nước, độ ẩm, v.v.

Sản phẩm cho phép giảm thiểu nguy cơ gãy bục hộp giấy các- tông, bảo vệ sản phẩm bên hộp trong quá trình vận chuyển có thể bị thấm nước.

  • Tăng 40% kháng nước và dầu
  • Cho phép giảm độ dày của bìa các-tông, lợi về chi phí
  • Có thể tái chế được

Phát triển để ứng dụng trong:

  • Giấy • Các-tông • Gỗ
  • vải Sợi • COTTON

Chống vi khuẩn

avanWATER

UV Filter

Đánh dấu

Khả năng phát hiện từ tính và dòng điện