Các phụ gia tiên tiến

Chống vi khuẩn

avanWATER

UV Filter

Đánh dấu

Khả năng phát hiện từ tính và dòng điện

avanzare phát triển và sản xuất các chất phụ gia và hỗn hợp cho các yêu cầu / nhu cầu khác nhau của khách hàng dựa trên các hợp chất không chứa halogen và oxit antimon.

Chúng tôi có nhiều năm nghiên cứu chuyên về các chất phụ gia, sự cộng hưởng trong vật liệu và thử nghiệm đánh giá trong điều kiện thực tế, cho phép chúng tôi trở thành đối tác lý tưởng để phát triển và hoàn thành các dự án với các yêu cầu khắt khe và nghiêm ngặt nhất trong các ngành công nghiệp.

Danh mục sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng đầy đủ và phù hợp với các vật liệu như nhựa, xốp, resins, hoặc gỗ và thường được ứng dụng trong ngành công nghiệp, xây dựng, công nghệ phun,…

Phòng thí nghiệm ENSATEC của chúng tôi là một phòng thí nghiệm được chứng nhận tại châu Âu, cho phép phân tích thử nghiệm khả năng cháy đối với vật liệu hoặc hệ thống. ENSATEC có hai phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm khả năng cháy

  • Thử nghiệm khả năng cháy-KHÔNG
  • Thử nghiệm khả năng cháy đơn (SBI)
  • Thử nghiệm khả năng bắt cháy
  • Thử nghiệm khả năng bắt cháy bằng bức xạ nhiệt
  • Xác định nhiệt trị tổng của sự đốt cháy
  • UL-94

Phòng thí nghiệm khả năng chịu lửa

  • Thử nghiệm khả năng chịu lửa đối với cửa

  • Thử nghiệm khả năng chịu lửa đối với các bộ phận không chịu tải

  • Thử nghiệm khả năng chịu lửa đối với phần cứng xây dựng