Avanzare mở nhà máy sản xuất mới với hơn 10.000 m2 để sản xuất graphene và các chất phụ gia đặc biệt khác. Nhà máy được xây dựng mới của avanzare, có năng lực sản xuất gấp mười lần so với trước đây để cung ứng thị trường toàn cầu.